Spremembe na bolje s socialnim učenjem

Zavod RS za šolstvo je na 21. in 22. marca v Ljubljani pripravil seminar Socialno učenje, ki se ga je udeležilo prek 30 učiteljev in vzgojiteljev. Vodila ga je Pika Gramc, ki je predstavila pristope za spodbujanje socialnega učenja. Prvi dan so bili predavatelji ali vodje delavnic še Romana Franković, ki  je spregovorila o odprtem učenju. Alenka Kobold je predavala o izstopajočem vedenju in pedagoških izzivih. Jana Lampe je demonstrirala uporabno gradivo za preprosto in solidarno življenje.  Darja Plavčak se je spraševala, če vodimo skupino ali skupina nas. Tomo  Križnar in Bojana Pivk sta razmišljala o semenu in koreninah človeštva.

Sobotni predavatelji ali moderatorji delavnic so bili, poleg Pike Gramc in Romane Franković,  Bojana Caf s socialnim učenjem z gibalnim izražanjem , Marjan Krebelj s spodbujanjem ustvarjalnosti in Emir Jusić z ustvarjalnim komuniciranjem.

Seminar je potekal v Mladinskem informacijskem centru Duhovnega središča svetega Jožefa.