Konferenca o učenju in poučevanju matematike 2014 (KUPM 2014)

Terme Čatež bodo 21. in 22. avgusta 2014 gostile 2. mednarodno Konferenco o učenju in poučevanju matematike (KUPM 2014).

Konferenca je namenjena učiteljem matematike v osnovnih in srednjih šolah, učiteljem razrednega pouka in strokovnjakom za izobraževanje matematike.

Primarni namen konference ostaja predstavitev novih in izvirnih pristopov k učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali in za vse izobraževalne programe.

 

Vsebine:


Poučevanje
 za učenje
Pričakujemo prispevke, ki bodo prikazali strokovne rešitve učiteljev, vezane na raznolikost učencev, populacije.


Razvijanje
 digitalne pismenosti
Pričakujemo prispevke, ki bodo kritično prikazali aktivno uporabo tehnologije.


Sodelovanje
 med predmeti
Pričakujemo prispevke o medpredmetnem sodelovanju za dvig kakovosti znanja tako po vertikali kot povezovanje matematike z družboslovjem, naravoslovjem, umetnostjo, strokovnimi predmeti…

 

Več na spletni strani konference http://www.zrss.si/kupm2014.
Foto utrinki so iz KUPM 2012.