Videokonferenčno spremljanje pouka na daljavo

Projekt Preskušanje e-vsebin in e-storitev naj bi odgovoril na vprašanje, katero učenje je boljše:  z e-podporo in katero brez nje.  Vrednotenje e-pouka poteka na več ravneh: največ lahko povedo učenci oz. dijaki in učitelji. Del odgovora bodo nanizali šola in starši. Neodvisni zunanji odgovor naj bi prispevali svetovalci ZRSŠ, ki spremljajo pouk; odgovorili naj bi, ali e-dejavnosti pomagajo uresničevati cilje pouka ali ne. Da bi bili zgledi za e-dejavnosti  dostopni tudi drugim, se jih učitelji trudijo zapisati v pripravi tako, da jih bodo osmišljeno razumeli tudi ostali slovenski učitelji.

Ker je svetovalcev malo, spremljav pouka pa veliko, so bili aprila opravljeni preskusi, kako bi se pouk videokonferenčno spremljalo na daljavo. Na sežanski OŠ Srečka Kosovela je bil na daljavo spremljan geografski pouk. Ugotovitve Daliborja Čotarja,  ki je tehnično uredil in s  tremi kamerami podprl spremljavo, učiteljev in pedagoških svetovalcev so raznovrstne, zanimive in poučne. Za temeljno opazovanje pouka sta dovolj dve kameri: ena z zadnjega vogala, ki učence zajame v hrbet, in druga od strani prek katedra na tablo, projekcijsko platno in zemljevide. Zaradi protisvetlobe morata biti obrnjeni stran od oken.

Dobro je, če so vse kamere oz. računalniki gostitelji, ker je omrežje s prenosom slik obremenjeno. Šibki del spremljave je bila zvočna razumljivost, ker mikrofoni na računalnikih zajemajo tudi moteče šume. Kot nadaljnji didaktični izziv udeleženci predlagajo sočasno povezavo pouka na dveh ali več šolah prek videokonference. V maju bo oblikovan tudi opomnik za videokonferenčno spremljanje pouka.

20140418_124653-001