Konferenca VIVID – IS’2014, vabilo za prispevke na konferenci Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, ki bo 10. oktobra 2014

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informa-cijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorji so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje.
Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

Teme konference
Informatizacija procesov v sodobni šoli
Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih,
od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja
Upravljanje z znanjem in izobraževanje
Multimedija in izobraževanje
Učenje na daljavo
Izobraževalna računalniška omrežja
Konceptualno učenje
Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
Priprava in uporaba e-gradiv
Izobraževalne delavnice

Prispevki
Programski odbor vabi vse, ki želijo s svojimi izkušnjami in pogledi prispevati k reševanju problemov in odgovorom na vprašanja, ki jih prinaša informatizacija vzgojno-izobraževalnega procesa, da pošljejo prispevke v dolžini do 10 strani. Pripravljeni naj bodo v slovenskem, izjemoma v angleškem jeziku.
Posvetovanje je namenjeno učiteljem in ostalim, da predstavijo svoje metode, modele in pristope pri delu z učenci. Prikažejo in opišejo naj svoje izkušnje z uporabo multimedije in videokonferenc pri pouku ter z izobraževanjem na daljavo.

Avtorji naj do 7. julija pošljejo prispevke po e-pošti (urejene na osnovi navodil) na naslov:
mojca.bernik@fov.uni-mb.si
doc. dr. Mojca Bernik
Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva 55a, 4000 Kranj
tel: (04) 23 74 238, faks: (04) 23 74 299

Prispevke bo pregledal in ocenil programski odbor. Avtorji naj prispevke pripravijo v skladu z navodili na spletni strani: http://vivid.fov.uni-mb.si.

Programski odbor: Vladislav Rajkovič, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan (predsednik), Vladimir Batagelj, Fakulteta za matematiko in fiziko, Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede, Mojca Bernik, Fakulteta za organizacijske vede, Janez Bešter, Fakulteta za elektrotehniko, Andrej Brodnik, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, Dejan Dinevski, Medicinska fakulteta, Saša Divjak, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tomi Dolenc, ARNES, Marko Ferjan, Fakulteta za organizacijske vede, Ivan Gerlič, Pedagoška fakulteta, Marjan Heričko, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Eva Jereb, Fakulteta za organizacijske vede, Alenka Krapež, Gimnazija Vič, Nives Kreuh, Zavod RS za šolstvo, Gregor Mohorčič, Zavod RS za šolstvo, Niko Schlamberger, Slovensko društvo Informatika, Franc Solina, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Tomaž Skulj, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Branislav Šmitek, Fakulteta za organizacijske vede, Olga Šušteršič, Zdravstvena fakulteta, Jasmina Žnidaršič, Fakulteta za organizacijske vede, Rado Wechtersbach, Zavod RS za šolstvo.

Pomembni datumi:
7. julij 2014 – oddaja prispevkov
8. september 2014 – obvestilo avtorjem
22. september 2014 – oddaja končne, popravljene verzije prispevkov

Informacije o lanski konferenci so na voljo na spletni strani:
http://vivid.fov.uni-mb.si
in preko e-pošte: mojca.bernik@fov.uni-mb.si

VIVID je del multikonference Informacijska družba 2014.is_2014