Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2014 in 2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Natečaj za sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme in storitev vzgojno-izobraževalnim zavodom v letu 2014 in 2015.

Celotno besedilo natečaja in aplikacija za prijavo na natečaj sta z uporabo certifikata za dostop do aplikacij dosegljiva na portalu ministrstva na naslovu: http://eportal.mss.edus.si, področje Aplikacije, Natečaj strojna oprema 2014.

Besedilo natečaja je objavljeno tudi na naslovu: http://www.mizs.gov.si/,
področje Direktorat za investicije, IKT v šolstvu:

povezava do področja.

Zavodi se morajo na natečaj prijaviti do vključno ponedeljka, 12. maja
2014 do 13.00 ure.