Slovenski evropski listovnik strelja na tri tarče

Projekt Evropski listovnik vstopa v drugo, zadnje leto. Zato so člani razvojne skupine 6. maja v Tinjski Gori nad Ložnico pripravili izobraževalni, usklajevalni in predstavitveni načrt do aprila 2015. Predstavili so raznovrstne izkušnje šol, ki jih je izčrpno povzel in duhovito zaključil Gorazd Sotošek, pedagoški svetovalec za šport.

Šole so k projektu pristopile različno: tako po številu vključenih učiteljev in oddelkov kot po dinamiki, spopadanju s problemi, vsebini in umeščenosti projekta v letne priprave. Sodelujoči učitelji so pohvalili dosedanja izobraževanja, v katerih so imeli možnost okrepiti svoje strokovno znanje na področju rabe virov pri pouku, razmišljanja učencev in dijakov, ustvarjalnosti ter sodelovanja in komuniciranja. Zadovoljni so s tujimi predavatelji in slovensko usmerjenostjo e-listovnika, ki stremi h kakovostnemu izobraževalnemu napredku in njegovi formativni spremljavi.

Načrtovali so osrednje srečanje, ki bo 2. julija. Za zunanje vrednotenje projekta bo poskrbel Pedagoški inštitut. Njegov raziskovalec, Mitja Čepič Vogrinčič, je povedal, da ob Sloveniji le še ena država razvija e-listovnik vseh treh smereh: kot skladišče oz. odložišče izdelkov, kot sredstvo za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje svojega učenja in poklicnega razvoja, kot orodje za formativno spremljanje napredovanja.

V skupinah so naredili osnutke podrobnega načrta izobraževanja, sodelovanja s šolami in širjenja dobrih zamisli v prihodnjem šolskem letu. Najbolj celostno, podrobno, dejavno in ustvarjalno zamisel je napravila skupina, katere program je predstavil Gorazd Sotošek.

Ključnik: #eufoliosi