LeaCoMM – izvajanje evalvacije

Na projektu LeaCoMM bomo v mesecu maju izvedli anketriranje učiteljev, v katerem bomo poskušali ugotoviti nekaj ključnih zadev glede priprave platforme za učitelje.

Skupaj s 5 partnerji iz Grčije, Turčije, Litve, Irske in Nemčije želimo ustvariti internetno platformo za učitelje in izobraževalce učiteljev, ki podpira in krepi kvalifikacije na področju migracij in manjšin:

Learning Community Migration and Minorities: Platform for Teachers and Teacher Educators (LeaCoMM)

(LeaCoMM) Učna skupnost za področje migracij in manjšin: Platforma za učitelje in izobraževalce učiteljev.

Da bi bila platforma čim bolj uporabna, jih prosimo za pomoč z izpolnjevanjem vprašalnika.