Učitelji se tudi med počitnicami učijo

Mariborska enota ZRSŠ je tudi letos pripravila strokovno ekskurzijo za učitelje geografije in sorodnih predmetov. V Latviji so si ogledali naravni park Gauja, prestolnico in obiskali državno gimnazijo Valmieras Valsts v Valmieri. V Litvi so raziskovali naravne in družbene okoliščine nastanka Kurske kose, zgodovino in kulturo Litve, Klaipedo in Vilno. V Estoniji so ugotavljali vpliv ledeniškega reliefa za nastanek barja, obiskali klife in meteoritsko jezero Kali na otoku Saarema, narodni park Laheema in Talin.

Na ekskurziji, ki se je začela 7. julija, so učitelji pridobili veliko znanja, novih pogledov in zamisli za pouk, obenem pa zbrali obilo fotografij, ki bodo naredile njihov pouk zanimivejši in nazornejši.

Avtor: igor.lipovsek@zrss.si