LeaCoMM poročila, junij-julij

Priprava poročila THE STATE OF THE ART OF MIGRATION, MIGRANTS & ETHNIC MINORITIES IN TEACHER EDUCATION – National Report of Slovenia

V mesecu juniju smo v okviru projekta LeaCoMM pripravili poročilo za Slovenijo, ki opisuje stanje v naši državi na področju izobraževanja pripadnikov tako priznanih kot nepriznanih manjšin. Poročilo je poskus oz. povzetek, pri katerem so dobrodošle dopolnitve in pomoč zunanjih sodelavcev, ki bi želeli pomagati v projektu. Poročilo bo del skupnega dokumenta, ki ga pripravljamo partnerji v projektu in bo opisal stanje v šestih sodelujočih državah: Nemčiji, Litvi, Irski, Grčiji. Turčiji in Sloveniji. Ključne teme, ki smo se jih dotaknili so: Migracije, multikulturne šole, multikulturno izobraževanje, izobraževanje učiteljev, integracija, državne šolske politike, demografija/statistika, priseljenci, priznane in nepriznane manjšine v Sloveniji. Poročilo bo v kratkem dosegljivo tukaj.


Drugo srečanje projektne ekipe LeaCoMM

Člani šestih držav partneric mednarodnega projekta LeaCoMM so se zbrali v Ankari, Turčija na drugem srečanju. Opravili so analizo dosedanjega dela in začrtali smernice za naprej.
Delo poteka na 8 delovnih paketih:

  1. Vodenje projekta
  2. Razširjanje, vrednotenje, trajnost
  3. Analiza stanja, poročilo o stanju v državah
  4. Razvoj LeaCoMMove platforme in materialov/vsebin
  5. Poskusno izvajanje in izpopolnitev LeaCoMMove platforme
  6. Končni razvoj LeaCoMMove platformo in materialov
  7. Vodenja kakovosti in spremljanje kakovosti, vrednotenje
  8. Projektne skupine / sveti

Vsaka partnerica prispeva v vseh paketih.

Na sestanku so bila predstavljena posamezna poročila o stanju v državah (State-of-the-Art-Report), prikaz idejne postavitve platforme, pregled zbranih primerov dobrih praks, predstavitev analize vprašalnikov, predstavitev dokumenta Standardi kakovosti, usklajevanje promocije,… ter predvsem uskladitev dela za naprej.