Preskušanje e-vsebin in e-storitev

Zavod RS za šolstvo je Ljubljani in Mariboru pripravil tri celodnevna usposabljanja za učitelje šol, kjer pouk poteka ob tablicah ali prenosnih računalnikih. Amela Beganović Sambolić, ki projekt vodi, je predstavila roke, vsebine in podporo v projektu, ki je časovno na polovici poti. Obljubila je, da bodo do konca novembra na voljo e-učbeniki za vse predmete. Darja Žnidaršič je povabila učitelje v Slovenske učne kroge – način partnerskega pouka na daljavo. Samo Repolusk je spregovoril o delu z interaktivnimi učbeniki. Na srečanju, ki je bilo namenjeno šolam, ki so se prve pridružile projektu, sta za ključne informacije poskrbela tudi Janko Harej in Andreja Čuk; Tanja Rupnik Vec, Leonida Novak sta demonstrirali rabo e-listovnika.

V delavničnem delu usposabljanja so pedagoški svetovalci ZRSŠ z udeleženci preskušali možnosti raznovrstne rabe e-vsebin in e-storitev pri predmetnem pouku. Pri predmetih, ki že imajo i-učbenike, so učitelji ob intervjuju ovrednotili dejavnosti učencev in dijakov, ki jih sodobni pripomočki omogočajo. Arnesovi sodelavci so v praksi predstavili e-storitve, ki podpirajo in olajšajo učiteljevo poučevanje in naredijo učenje bolj učinkovito: e-(ne)varnost, spletna učilnica “novi” moodle (ki še čaka na preoblikovanje šumnikov in sičnikov), Arnesova mapa, Arnesov splet, kliker, spletna anketa.

Pripravil: Igor Lipovšek