Matematika po dolgem in počez – KUPM 2014

V Čatežu ob Savi je 21. in 22. avgusta potekala že druga mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014. Konference se je udeležilo preko 500 učiteljev matematike.

Učitelji smo ob plenarnih predavanjih razmišljali o koristnosti in zanimivosti matematike, o pomembnosti poučevanja z razumevanjem ter o smiselni rabi tehnologije pri pouku matematike. Z okroglo mizo in razstavo smo obeležili 20. letnico izida edine slovenske matematične revije Matematika v šoli.

Del programa konference KUPM so bile tudi raznolike delavnice ter spremljevalni program, v okviru katerega bi izpostavila razstavo »Matematika skozi oči umetnika«, ki skuša spodbuditi učitelje matematike tudi k iskanju in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja  dijakov .

Kratke predstavitve učiteljev  matematike s primeri dobre prakse, ki so pokrivale tri tematske sklope: Poučevanje za učenje, Razvijanje digitalne pismenosti ter Sodelovanje med predmeti,  so udeležencem konference lahko dobrodošel vir idej pri poučevanju matematike.

Primarni namen konference, ki je bil predstaviti novosti novih in izvirnih pristopov  pri učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali, je bil nedvomno dosežen.

Tisti, ki pa se dogodka niste mogli udeležite lahko na spletni strani konference dostopate do:

  1. povzetkov predavanj in predstavitev ter posnetkov predavanj  in predstavitvenih gradiv vseh nastopajočih na http://www.zrss.si/kupm2014/default.asp?lnk=gradiva
  2. fotogalerije na http://www.zrss.si/kupm2014/default.asp?lnk=fotogalerija

Pripravila: Andreja Pečovnik Mencinger, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Foto: Drago Jovič