Študijski obisk na Škotskem

Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo se pospešeno pripravljajo na študijski obisk na Škotskem. Srečujejo se na delovnih srečanjih, na katerih preučujejo škotski šolski sistem, njihove oblike spremljanja in vrednotenja znanja učencev, škotsko strokovno literaturo in zbirajo vprašanja, ki jih bodo zastavili v času Erasmusovega obiska.

V okviru obiska, ki bo potekal četrti teden septembra, jim bodo škotski kolegi omogočili hospitiranje, obiskovanje šol in institucij, ki ugotavljajo kakovost učenja in poučevanja ter podpirajo učitelje. Škoti so namreč vrednotenje znanja premaknili od sumativnega k formativnemu.

Enotedenskega obiska se bo udeležilo deset pedagoških svetovalcev. Do odhoda bodo vsebinske priprave obogatili še z jezikovnimi; usposabljali se bodo za govorno in slušno sporazumevanje, obenem pa spoznavali strokovno terminologijo, saj imajo prevedene angleške besede v slovenski šolski praksi pogosto drug pomen ali celo drugačno didaktično vsebino.

Pripravil: Igor Lipovšek