Mednarodni likovni natečaj SLOVENSKI FENOMEN – PANJSKE KONČNICE

Natečaj organizirata Dijaški dom Lizike Jančar in KŠD Lija. Pogoji za sodelovanje:

1. Starost udeležencev:  od 5 do 20 let
2. Tema:  okolje,  ljudje, odnosi , narodni običaji, tradicija, moje mesto, moj kraj,  prijatelji …
3. Medij : slikarstvo, risba, grafika, poljubna  tehnika
4. Velikost : 30 cm x 12 cm
5. Format : horizontalen format
6. Likovnih izdelkov ne vračamo. Prispela dela se lahko uporabljajo za razstave ali dobrodelne namene.
7.  Zadnja stran likovnega izdelka vsebuje: naslov dela, ime in priimek avtorja, starost, ime učitelja in ustanove, naslov in elektronski naslov.
8. Zadnji rok za sprejem izdelkov: 1. november 2014
Likovna dela bodo ocenili:  likovni pedagogi, likovni kritik in člani KŠD Lija.
9. Dela pošljite na:
Dijaški dom Lizike Jančar (International Art Competition)
Titova 24a , 2000 Maribor, SLOVENIJA
10. Podelili bomo 50 priznanj z drobnimi darili, ki se nanašajo na kulturno dediščino Slovenije.
11. Katalog z imeni nagrajencev bo objavljen v pdf formatu na strani http://www.d-lizjan.mb.edus.si/

Nagrajence bomo povabili na slovesno podelitev in odprtje razstave 10. decembra 2014. Dodatne informacije :  rasta.fasmon@guest.arnes.si