Dopolnilna znanja iz računalništva in informatike

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani podaljšuje rok za vpis na študijski program izobraževanja iz računalništva in informatike (ŠPIRI), ki ga izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Kandidati si bodo po uspešno zaključenem programu pridobili uradno predpisana ustrezna dopolnilna znanja za poučevanje računalništva in informatike v štiriletnih srednješolskih programih (gimnazijah in tehniških ter drugih strokovnih srednjih šolah), za izbirni predmet Računalništvo v osnovni šoli in za Računalničarja – organizatorja informacijske dejavnosti. Posebej opozarjamo, da je letošnja izvedba nepreklicno zadnja.

Podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na naslovu  spiri.fmf.uni-lj.si.

Pispevek pripravil: Matija Lokar