Projekt IR optika za visokohitrostno povezavo zavodov do interneta

Na portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so zapisali, da so visokohitrostne povezave šolskih zavodov do Arnesovega komunikacijskega omrežja, do njegove informacijske infrastrukture in interneta ključni pogoj za uporabo e-učbenikov in e-storitev.

Obstoječe stanje dostopa šol do Arnesovega omrežja preko optičnih vlaken je žal nezadovoljivo, saj je ponudba optičnih povezav na trgu elektronskih komunikacij nezadostna in neustrezna, prav tako ni jasnega interesa operaterjev za gradnjo, četudi pa so optične povezave vzpostavljene, je strošek njihovega najema za zavode s področja izobraževanja (in raziskovanja) previsok.

Ministrstvo se je tako odločilo za projekt nakupa optičnih povezav do izbranih vzgojno-izobraževalnih in raziskovalnih zavodov, s katerim želijo dolgoročno rešiti problematiko visokohitrostnega dostopa zavodov do omrežja Arnes in s tem do interneta.

Pripravili so projekt IR optika, s katerim bodo z nakupom optičnih vlaken dolgoročno rešili problem kvalitetnih povezav zavodov v internet in tako omogočili uporabo najsodobnejših informacijskih in komunikacijskih storitev v izobraževalnih in raziskovalnih procesih.

Informativni pogovori za osrednjo Slovenijo so potekali v torek, 9. septembra na Fakultetia za računalništvo in informatiko v Ljubljani, za področje primorske v sredo, 10. septembra v Šolskem centru Nova Gorica, za področje štajerske pa v četrtek, 11. septembra na Izumu v Mariboru.

Fotografije so iz srečanja v Novi Gorici.