Delavnice za učitelje, ki želijo pri poučevanju uporabljati e-vsebine in e-storitve

e_kompetenta šola

Zavod RS za šolstvo je v okviru različnih e-projektov (Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, pilotna projekta za uvajanje, uporabo in preizkušanje e-vsebin in e-storitev, Eufolio in  Ustvarjalni razred) pripravil in že večkrat izvedel različne delavnice za učitelje, ki sodelujejo v e-projektih.

V šolskem letu 2014/2015 želimo te delavnice ponuditi tudi vsem ostalim učiteljem, ki jih zanima uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev.

Zato smo pripravili izbor štirih različnih delavnic, ki se dopolnjujejo v celoto. Udeleženci delavnic bodo razvijali ključne kompetence 21. stoletja, še posebej e-kompetence. Delavnice so za udeležence brezplačne. Za udeležbo na vseh štirih delavnicah bodo dobili potrdilo o udeležbi v obsegu 16 ur.

Delavnice bomo izpeljali v štirih različnih terminihv Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Slovenj Gradcu, Mariboru, Murski Soboti, Kopru in Novi Gorici.

Na delavnice se prijavite na povezavi: http://url.sio.si/ed3

Termini in vsebina

ponedeljek, 6.10.2014
ob 14. do 17. ure
Načrtovanje pouka (priprav na pouk) z vključevanjem e-vsebin in e-storitev
Udeleženci se bodo na delavnici seznanili z izbranimi vidiki načrtovanja pouka z vključevanjem e-vsebin in e-storitev ter smernicami (didaktičnimi napotki) za uporabo IKT pri posameznem predmetu. V nadaljevanju bodo spremljali izsek pouka z uporabo e-vsebin in e-storitev ter analizirali in kritično presojali izvedene dejavnosti z IKT. Predstavljene in preizkušene bodo tudi nekatere e-storitve, uporabne za učenje in poučevanje. Udeleženci bodo pripravili osnutek priprave na pouk z vključevanjem e-vsebin in e-storitev.
izvajalci: svetovalci Zavoda RS za šolstvo
ponedeljek, 8.12.2014
ob 14. do 17. ure
Modeli pouka z i-učbenikom
Udeleženci dejavnosti bodo ob aktivni uporabi i-učbenika za različne predmete proučevali didaktično vrednost uporabljenih tehničnih rešitev, ki so dinamične in interaktivne. Analizirali bodo izbrane enote i-učbenika ter snovali njihovo smiselno rabo pri pouku in to v vseh fazah pouka ter tudi za samostojno učenje doma. Kritično bodo vrednotili predstavljene primere z vidika dejavnosti učenca, nazornosti, potrebnega predznanja, razvoja pojmov, ponujene pomoči (ali je gradivo primerno za samostojno delo učencev), taksonomije … Primerjali bomo učenje in poučevanje z uporabo i-učbenika in brez njega ter v razpravi izpostavili prednosti uporabe i-učbenika. Udeleženci bodo na skupen zid zapisali svoje načrte za delo v prihodnje.
izvajalci: svetovalci Zavoda RS za šolstvo
ponedeljek, 26.1.2015
ob 14. do 17. ure
Razvojni e-listovnik kot podpora poučevanju in učenju
Listovnik je orodje za načrtovanje razvoja in samospremljanja učenca. Da bi bil listovnik učinkovit, mora imeti učenec ob sebi tudi podporo v obliki izkušene osebe. To sta lahko razrednik ali svetovalni delavec. Razrednik in svetovalni delavec morata imeti nekatere veščine za podpiranje učenca ob uporabi listovnika in Mahare. Na delavnici bomo prikazali uporabo listovnika pri delu z učenci in dijaki. Udeleženci bodo (vodeno) uporabljali in ustvarjali v Maharo. Z udeleženci bomo izdelali … za pouk.
izvajalci: svetovalci Zavoda RS za šolstvo
ponedeljek, 16. 3. 2015
ob 14. do 17. ure
Digitalno branje
Kdaj in kako beremo digitalno? Se digitalno branje razlikuje od branja tiskanih gradiv? Je mogoče uspešno izobraževati učence, ne da bi vključevali digitalno branje?  To so le nekatera vprašanja sodobnega izobraževanja  na katera bomo skušali aktivno odgovoriti v  delavnici. Udeleženci bodo brali (na e-napravah) in z vidika bralne pismenosti presojali izbrana e-gradiva,  dele  e-učbenikov za naravoslovne predmete in matematiko, družboslovje, jezike ter ostale digitalne vire.
izvajalci: svetovalci Zavoda RS za šolstvo

V primeru vprašanj pišite na amela.sambolic-beganovic@zrss.si

POMEMBNO: na delavnico prinesite svojo napravo (prenosni računalnik ali tablico).

Ciljna skupina: Učitelji in ravnatelji

Slika vir: E-šolstvo

Objavil/-a:
Ocena:
1 Zvezdica2 Zvezdici3 Zvezdice4 Zvezdice5 Zvezdic (4 votes, average: 2,75 out of 5)
Loading...