Dobrodošla primerjava škotske in slovenske šole. Kaj pa prenos dobrih rešitev?

Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo so opravili enotedenski študijski obisk na Škotskem. Obiskali so vrtec, osnovno in srednjo šolo ter zvedeli, kako poteka univerzitetno izobraževanje učiteljev. V okviru Erasmusovega obiska jih gostijo strokovnjaki škotskega šolskega zavoda (Education Scotland – Foghlam Alba http://www.educationscotland.gov.uk/ ).

Dva dni so bili tudi gostje škotskega učnega festivala, kjer so sočasno potekale izobraževalne in sejemske dejavnosti. Učitelji so predstavljali primere pouka, ki so bili podobni in na enaki strokovni ravni, kot jih pripravljajo slovenski vrtci in šole. Občutek pa je, da jih na Škotskem bolj vpnejo v bistvene in splošne izobraževalne cilje.

Mednarodne raziskave v zadnjih letih kažejo, da se znanje škotskih otrok primerjalno povečuje. Škoti so leta 2008 po več letih priprav z motom učenje za odličnost reformirali šolstvo in ga postavili na nekaj nosilnih stebrov: enostaven in na ključne probleme usmerjen program in učni načrti; jasno zapisane zahteve, kaj in zakaj naj bi otroci, učenci in dijaki znali; učenje kot družbeni projekt in priložnost za vsakogar; stalno izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev; velika samostojnost učiteljev, šol in pokrajinskih uprav, ki pa se poleg samoodgovornosti mora ozirati tudi na šolsko inšpekcijo.

Pripravil: Igor Lipovšek