Znanje kot vrednota in učenje kot veščina

V Ljubljani so se na Zavodu RS za šolstvo srečali učitelji v projektu Formativno spremljanje. V uvodu sta Urška Margan in Saša Kregar povzeli prispevke učiteljev v projektu. Zanimiva in provokativna je bila kratka predstavitev svetovalcev, ki so prejšnji teden preučevali škotski šolski model. Ugotavljali so, zakaj prii Škotih formativno spremljanje deluje v vseh šolah, pri nas pa gre bolj za posamične prispevke učiteljev in nekaterih šol.

Leonida Novak, Barbara Oder in Tomaž Miholič so s praktičnimi primeri demonstrirali, kako postavljati cilje in merila uspešnosti ob soudeležbi učencev in podpori e-listovnika. Tri primere dobre prakse – semafor, knjiga podajanka in sestavljanje vprašanj – je predstavila Lara Rebrica. V delavnicah so udeleženci načrtovali formativno spremljanje ob izbranem tematskem sklopu.

Za konec je Radovan Kranjc pokazal, kako je spletno okolje Mahara lahko v podporo formativnemu spremljanju.

Prispevek pripravil Igor Lipovšek.