Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi – 10. oktober 2014

Konferenca je namenjena proučevanju novih načinov dela in skupnega življenja v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki jih prinaša sodobna informacijska in komunikacijska tehnologija. Proučili bomo informacijske izzive v procesih vzgoje in izobraževanja.

Udeležba na konferenci je brezplačna.
Konferenca bo v petek, 10. oktobra 2014, na Institutu Jožefa Stefana v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri.

Konferenco organizirata Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožef Stefan.

Soorganizatorji so: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Fakulteta za računalništvo in informatiko, ARNES, Slovensko društvo Informatika, Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Center za poklicno izobraževanje, Sekcija učiteljev računalništva in informatike pri ACM Slovenija.

Konferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

Teme konference

 • Informatizacija procesov v sodobni šoli
 • Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje
 • Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja
 • Upravljanje z znanjem in izobraževanje
 • Multimedija in izobraževanje
 • Učenje na daljavo
 • Izobraževalna računalniška omrežja
 • Konceptualno učenje
 • Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju
 • Priprava in uporaba e-gradiv
 • Izobraževalne delavnice

Informacije: