Mednarodna konferenca projekta CIDREE v Ljubljani

Ob zaključku mednarodnega projekta CIDREE Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju (Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning), vabimo učitelje, ki so  bili aktivno vključeni v projekt in učitelje ter ravnatelje osnovnih in srednjih šol, ki jih ta tematika zanima, da se prijavijo v spletni aplikaciji.

Konferenca bo v Ljubljani, 23.10.2014, na sedežu organizacijske enote Ljubljana, Dunajska 104. Kot predavatelji so vabljeni domači in tuji učitelji ter drugi strokovnjaki, ki bodo predstavili spoznanja in izkušnje s področja formativnega spremljanja v podporo učinkovitega učenja. Program bo objavljen naknadno.

20130619_140052 - Kopija - Kopija

Spletna stran