Z nogami, rokami in glavo raziskujejo pokrajino

Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Društvo učiteljev geografije Slovenije sta pripravila seminar oz. tabor Drugačna geografija. V dvodnevnem druženju je 65 učiteljev in študentov geografije imelo predavanja, delavnice in strokovno ekskurzijo, med katero so prečili Kozjansko od zahoda proti vzhodu.

Na Kozjanski domačiji so preučevali agrarno-geografske vidike depopulacijskega območja, delovne postopke in bivanjske razmere na kmetiji. V petkovem večeru sta bili predavanji Mitja Briclja o gospodarski rabi srednje Save in Astronomskega društva Kosci iz Šentjurja o  astronomiji; prikazane so bile tudi možnosti za računalniško podprto raziskovanju vesolja. Preden so se povzpeli v observatorij šole Prevorje, so člani društva Kosci udeležencem razkazali zvezdno nebo, jim pojasnili odnose v vesolju in omogočili, da so ga s teleskopi raziskovali.

V soboto so s pomočjo merilnikov in naprav za terensko raziskovanje spoznavali lokacijske dejavnike naselja Planina pri Sevnici, jamo Gruska ter zatrepno dolino in opravili pohod po geološki učni poti od Olimja do Virštanja. S tem so se približali načelu, ki ga je postavil Anton Melik (1890 – 1966), utemeljitelj slovenske geografije, da se pokrajino geografsko najbolje raziskuje z nogami. Vodili so Tomo Golob, Igor Bahar in Anton Polšak.

Prihodnje leto bo tabor na Gorenjskem. Kraj še ni določen, čas pa sredi oktobra.bahar jama_gruska kosci kozjanska_domacija kunaver_bahar mlacev_zita opazovanje_zvezd polsak_planina_pranger zvezede_tablica