RIC organizira zaključno konferenco dveh projektov

V januarju 2015 bo potekala zaključna konferenca dveh projektov; “E vrednotenje in podpora e banki nalog“, ter “Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju”. “Operaciji delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Vir: http://www.ric.si/