E-šolstvo, potrdila o opravljenih seminarjih

Projekt E-šolstvo je sicer že zaključen in vsi udeleženci seminarjev ste potrdila o udeležbi po uspešno zaključenem seminarju prejeli na svoj e-naslov.

Če je prišlo do napake in potrdila še niste prejeli (npr. če ste pomotoma navedli napačen e-naslov ipd.), se lahko obrnete na naslov esolstvoprojekt@gmail.com, kjer vam bodo pomagali razrešiti nastalo dilemo.