ERASMUS + KA 3: novi projekti (eksperimenti) za urejanje politike izobraževanja

Evropska komisija je v februarju 2014 objavila javni razpisv okviru programa Erasmus + (KA3: podpora reformi politik) in pozvala države članice k predprijavi (rok: 20. 5. 2014), oblikovanju partnerstev držav in projektov kot eksperimentov izobraževanja in usposabljanja v državah članicah. Po izboru 12 projektov v predprijavi (v partnerstvih držav članic), ki je bil objavljen julija 2014, se je Slovensko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, skupaj s svojimi razvojnimi javnimi zavodi uvrstilo kar v tri projekte: Svetovanje in usmerjanje udeležencev izobraževanja odraslih (Guidance and Orientation for Adult Learners – GOAL), Začetek za mlade: izzivi podjetnosti (The Youth Start Entrepreneurial Challenge Project – UStart) in Preverjanje prečnih spretnosti 2020 (Assesment of Transfersal Skills 2020 – ATS 2020). Rok za oddajo končne prijave je bil 2. 10. 0214, rezultati pa bodo objavljeni predvidoma konec oktobra 2014.


Več o objavi:

Avtorica: Ema Perme, MIZŠ