Seminarji in delavnice Pot do e-kompetentnosti

seminarji

seminarji

delavnice

delavnice

Vabimo vas k prijavi na seminarje in delavnice Pot do e-kompetentnosti. Izvajati jih bomo začeli v mesecu novembru. Prijava poteka preko spletnega kataloga.

 

Izvajanje preverjanja SAMSEM načrtujemo za januar 2015

Samostojno preverjanje zmožnosti bo namenjeno veščim učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem in računalnikarjem/koordinatorjem IKT, ki lahko svoje e-kompetence oz. zmožnosti preverijo, ne da bi se udeležili seminarja. Potekalo bo v različnih terminskih obdobjih na daljavo v spletnih učilnicah, kjer bodo udeleženci samostojno opravili vse naloge in za to dobili potrdilo o opravljenem seminarju.

Seminarji iz sklopa Pot do e-kompetentnosti so rezultat projekta E-šolstvo, ki se je končal prejšnje šolsko leto. Seminarji so namenjeni strokovnim delavcem, ki si želijo pridobiti temeljne e-kompetence na poti do e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in računalnikarja/koordinatorja IKT. Izvajanje seminarjev poteka v živo in na daljavo v spletnih učilnicah, kar omogoča izkustveno učenje in sodelovalno delo med udeleženci. Na vseh seminarjih poteka preverjanje zmožnosti doseganja temeljnih e-kompetenc. Posameznik zaključi pot do e-kompetentnosti učitelja, ravnatelja in računalnikarja/koordinatorja IKT, ko ima usvojenih vseh šest temeljnih e-kompetenc. Temeljne e-kompetence so označene s številkami od 1 do 6 (K1, K2, K3, K4, K5 in K6).

Več o tem si lahko preberete v biltenu Pot do e-kompetentnosti.

 

One thought on “Seminarji in delavnice Pot do e-kompetentnosti

  1. Igor Lipovšek
    25. 10. 2014 at 07:56

    Ali se na ministrstvu kaj razmišlja, da bi bila tovrstna potrdila zametek nastajanja učiteljske licence?