Rezultati projektov poklicnega in strokovnega izobraževanja – številni priročniki, gradiva, podatki…

V letih 2008 – 2012 so potekali javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na različnih nivojih. Ogledate si lahko rezultate projektov, med njimi številna gradiva in priročnike različnih predmetnih in zahtevnostnih stopenj, od predšolske vzgoje do višjega strokovnega izobraževanja.

Gradiva so povečini v ‘pdf’ formatu.

1. Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012.

2. Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012.

3. Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011.

4. Javni razpis za izbor operacij »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«.

 
Fotografija: Freedigtalphotos – ddpavumba.