Predstavitev poročila Eurydice o predšolski vzgoji in varstvu

Na seminarju Šolskega polja bodo v četrtek, 13. novembra 2014 ob 19.00 uri v sobi 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana, predstavili poročilo omrežja Eurydice Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi.

Svojo prisotnost lahko potrdite na tel. (01) 589 23 47 ali na e-naslov ceps@pef.uni-lj.si.

V omrežju Eurydice je letos nastalo poročilo z naslovom Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi (2014), ki zajema 61 kazalnikov in primerjalno analizo vzgoje in varstva predšolskih otrok v 32 evropskih državah oz. 37 izobraževalnih sistemih. V študiji so opisani izzivi, s katerimi se soočajo v evropskih državah pri zagotavljanju kakovostnih storitev vzgoje in varstva za 32 milijonov predšolskih otrok.

Na seminarju bosta študijo predstavili dr. Maša Vidmar s Pedagoškega inštituta in Nada Požar Matijašič z Urada za razvoj izobraževanja pri MIZŠ, ki sta prispevali tudi nacionalne opise in podatke za omenjeno študijo. Za komentar bo poskrbela dr. Ljubico Marjanovič Umek, pogovor pa bo vodil dr. Slavko Gaber.

Kot običajno, bo v preostalem delu večera priložnost za vprašanja in komentarje ter za pogovor o vsem, kar nas v kontekstu nosilne teme lahko zanima.

Vir: Eurydice Slovenija