Rezultati ICILS 2013

V Sloveniji in v svetu smo računalniško in informacijsko pismenost učencev 8. razredov izmerili prvič, in sicer z Mednarodno raziskavo računalniške in informacijske pismenosti ICCS 2013 (International Computer and Information Literacy Study). Raziskavo koordinira Mednarodna organizacija za evalviranje izobraževalnih dosežkov (IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement), za Slovenijo je raziskavo izvajal Pedagoški inštitut.

Več informacij je dostopnih na: http://193.2.222.157/Sifranti/NewsPublic.aspx?id=97.

Avtorica zapisa: Dr. Eva Klemenčič, nacionalna koordinatorka raziskave ICILS

Foto: MIZŠ