Računalnik naš vsakdanji

Poteka drugo leto projekta  Preskušanje e-vsebin in e-storitev. V njem učenci in dijaki, učitelji, šole in Zavod RS za šolstvo preverjajo, kako in koliko je možno pri pouku uporabljati informacijske pristope za učenje in poučevanje.  Največje breme je na učiteljih, ki morajo razvijati novosti, in na šolah, ki morajo učencem zagotavljati ustrezne e-pripomočke in  dobre, hitre, zmogljive in zanesljive  povezave s svetovnim spletom.

Pedagoški svetovalci ZRSŠ obiskujejo šole in spremljajo pouk. V pogovoru z učitelji in učenci ugotavljajo, katera e-gradiva so ustrezna, kateri e-pristopi učinkoviti, katere e-vsebine nazorne in katere e-storitve največ prispevajo k učenčevemu znanju.

Na osnovni šoli  Toma Brejca v Kamniku je 20. novembra potekalo opazovanje pouka zgodovine in geografije.  Pri zgodovini so učenci na podlagi elektronskih virov spoznavali azijska in afriška verstva v starem veku. Andrej Matjan jim je pripravil delovne naloge v Googlovem dokumentu, s katerimi so ugotavljali značilnosti verovanj in razlike med njimi. Za posladek so si lahko izdelali virtualno mumijo. Mojca Janžekovič je v Socrativu pripravila uro ponavljanja geografije Slovenije. 25 oblikovno in taksonomsko različnih vprašanj, na katera so odgovarjali na tablici ali mobilniku, je učence vodilo skozi slovenske naravne in družbene značilnosti.

Pogovor po opravljenih urah je vodila Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka na ZRSŠ. Učitelja sta nanizala dobre izkušnje z e-poučevanjem, (ne)predvidljive zaplete, ki sta jih zaznala, odnos učencev do tovrstnega pouka in načrte za naprej. Pogovorili so se tudi o možnostih za učenčevo samovrednotenje znanja in načrtovanje učenja, saj so bili podatki o uspešnosti reševanja nalog pri obeh urah sočasno na voljo tako učiteljema, ki sta sproti prepoznavala, koliko učenci znajo in česa ne, kot vsakemu učencu. 

Ključnik: 

 

1geografija_ponovitev_slovenija 2geografija_razjasnitev_vprasanj 3geografija_socrative 4geografija_vprašanje 5ZGO_pregled nad odgovori 6GEO_statistični_preikaz_odgovorov 7zgodovina_politeizem 8zgodovina_pregled_virov 9zgodovina_egipt 10_zgodovina_delovni_list