Pouk s tablico nazornejši, brez nje hitrejši

IMG_2766

Razumevanje pokrajinskih procesov, ki jih sproža in povzroča pristanišče, v katerem vsak dan pretovorijo za 2500 kamionov blaga, je bila tema pouka v 9. razredu na OŠ Srečka Kosovela Sežana. Učitelj Danilo Ravbar je pripravil razgibano uro, v kateri so učenci s pomočjo spletnih virov raziskovali Luko Koper in njeno vlogo in pomen v srednjeevropskem območju.Niso se izognili niti problemoma drugega železniškega tira in delitvi pristaniškega ozemlja med občini Koper in Ankaran.

Osrednji cilji so bili opisati lego Kopra v svetovnem, evropskem in slovenskem merilu – s kopnega in morskega vidika, ugotoviti povečanje prometa in njegove smeri, dokazati (ne)usklajenost rasti pristanišča in njegove ožje in širše infrastrukture, raziskati ukrepe, s katerimi se omejuje škodljivi vpliv pristanišča in njegove dejavnosti na okolje, ovrednotiti povezanost z okoljem in vpliv pristanišča nanj. Ob tem so učenci uporabljali delovni list s kurami, saj je njihovo preslikavanje najenostavnejši in najhitrejši način za iskanje poti do pravih informacij; drugi načini – skupni dokumenti, spletna stran in podobno, so se izkazali za manj učinkovite.

Glede na zavzeto dejavnost učencev, ustvarjalno diskusijo v dvojicah in živahno klicanje učitelja k mizam, je tovrsten pouk dober primer samostojnega učenja. Učitelj ugotavlja, da je takšno učenje nazornejše in bolj usmerjeno v uresničevanje ciljev, učenci so dejavnejši. Poraja se mu dvom, če ne bi bil pouk brez tablic hitrejši, a ga nadaljuje v ugotovitev, da tablični pouk  vključi slehernega učenca, pri običajnem pa bi mislil marsikateremu odplule daleč stran od Kopra in geografije.

Ugotovljeno je bilo, da učenci doma skoraj nimajo tablic; uporabljajo (prenosne) računalnike in pametne telefone. V omrežje je bil iz Sežane poslan tudi tvit: Če učenci delajo z mobilnimi napravami, se mora učitelj veliko bolj mobilno sprehajati med njimi.

Ključnik: @ #pp_e_ves

IMG_2758 IMG_2759 IMG_2761 IMG_2763 IMG_2765