Geografija na maturi

V Ljubljani je 4. decembra 2014 potekal seminar o geografski maturi. Pripravil ga je Zavod RS za šolstvo za gimnazijske geografe, ki pripravljajo dijake na maturo.

Predsednica državne predmetne komisije za maturo, dr. Katja Vintar Mally, je analizirala maturo 2014 in probleme, ki jih je pokazala analiza rezultatov. Razložila je, kakšni so trendi znanja pri maturi in kako je spremenjen maturitetni katalog. Ivanka Krek, do letos glavna ocenjevalka, je nanizala ponavljajoče se napake, ki bi se jim dijaki z natančnejšim branjem, tehtnejšim  razmislekom in končnim pregledom lahko  izognili. Duhovito je dodala, da dijaki s prehitrim oddajanjem maturitetnih pol ustvarjajo občutek, da so geografske naloge neizmerno lahke  in enostavne.

O (ne)skladnosti učnega načrta in predmetnega izpitnega kataloga je spregovoril dr. Anton Polšak. Pokazal je konkretne primere, ki pa so logični, razumljivi in sprejemljivi; izhajajo namreč iz različnih narav UN in PIK, ki imata vsak svoj namen in pristojnosti. Prvi je namenjen pouku in ima cilje zapisane v nedovršni obliki, drugi je namenjen pripravam na maturo in ima cilje, ki naj bi se približevali standardom, zapisane v dovršni obliki. Njegove misli je nadaljeval Igor Lipovšek, ki se je najdlje zadržal ob vlogi mature in njenem vplivu na pouk ter tem, kolikšen del oz. segment znanja, ki ga dijaki razvijajo pri pouku, preverja matura. Polemiziral je o tem, kako in za kaj se interpretirajo, uporabljajo in tudi zlorabljajo maturitetni rezultati.

Gradiva vseh predavateljev in diskusijski forum so na voljo v geografski gimnazijski spletni učilnici.

Geo_seminar_4_12_2014

Geo_Vintar Geo_Krek Geo_Polsak