UČITELJI SE OGREVAJO ZA UPORABO PRIHAJAJOČIH I-UČBENIKOV PRI POUKU

Zavod RS za šolstvo v okviru e-projektov (Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, e-Šolska torba, Uvajanje, uporaba in preizkušanje e-vsebin in e-storitev, E-listovnik in Ustvarjalni razred) pripravlja in izvaja različne e-delavnice za učitelje, ki jih zanima uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev, a v omenjenih projektih ne sodelujejo. Zato so pripravili štiri samostojne tri-urne popoldanske e-delavnice, ki se dopolnjujejo v e-celoto.

Za nami je druga izvedba e-delavnice z naslovom Modeli pouka z i-učbenikom. Udeležilo se je več kot 150 učiteljev.  Istočasno smo jo izpeljali  8. decembra v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Slovenj Gradcu, Mariboru, Murski Soboti, Kopru in Novi Gorici.

Udeleženci so:

  • ob aktivni uporabi i-učbenika oz. izbranih e-enot za različne predmete proučevali didaktično vrednost uporabljenih tehničnih rešitev, ki so dinamične in interaktivne
  • kritično vrednotili predstavljene primere z vidika dejavnosti učenca, nazornosti, potrebnega predznanja, razvoja pojmov, ponujene pomoči (ali je gradivo primerno za samostojno delo učencev), taksonomije …
  • primerjali učenje in poučevanje z uporabo i-učbenika in brez njega ter v razpravi izpostavili prednosti uporabe i-učbenika
  • spoznali aplikacijo Nearpod in osmislili njeno uporabo v povezavi z i-učbenikom.

Na tretjem srečanju, ki bo 26. januarja, bodo udeleženci spoznavali razvojni e-listovnik, na četrtem, 16. marca, pa digitalno branje. Prijava na preostali dve delavnici  je še možna na povezavi http://url.sio.si/eB3

Več o delavnicah lahko preberete na http://sio.si/2014/09/17/delavnice-za-ucitelje-ki-zelijo-pri-poucevanju-uporabljati-e-vsebine-in-e-storitve/

Gradivo z druge delavnice je na povezavihttp://url.sio.si/eBz

E-delavnice so za udeležence brezplačne. Za navzočnost na vseh štirih delavnicah bodo udeleženci dobili potrdilo o udeležbi na 16-urnem seminarju.