Jagodni izbor izobraževanj ljubljanske enote ZRSŠ

Svetovalci ljubljanske enote ZRSŠ ponujajo ob ponedeljkih ob dveh najrazličnejša izobraževanja, katerih namen je usposabljati vzgojitelje in učitelje za sodobnejši in učinkovitejši pouk. Letošnja usposabljanja so vezana na branje, bralno razumevanje in bralne zmožnosti.

Usposabljanja trajajo dve do tri ure na OE Ljubljana, Dunajska 104. Dosedanja izobraževanja so pohvalili tako v vrtcih kot šolah. Seznam preostalih predavanj in delavnic:

 • 15. 12. 2014         Nives Markun Puhan       Gibalna podpora za razvijanje bralnih zmožnosti
 • 22. 12. 2014         Mojca Dolinar, Mihaela Kerin       Branje na razredni stopnji
 •  5. 1. 2015             Igor Lipovšek     Kako brati rezultate NPZ, jih razložiti in kako iz njih ugotavljati bralno pismenost učencev
 • 12. 1. 2015          Janja Cotič Pajntar      Spodbujanje metakognitivnih zmožnosti otrok v vrtcu
 • 19. 1. 2015          Nives Zore          Vloga vzgojitelja pri spodbujanju zgodnje pismenosti v vrtcu
 • 26. 1. 2015          pedagoški svetovalci       Razvojni e-listovnik kot podpora poučevanju in učenju
 • 2. 2. 2015             Marjan Prevodnik         Vloga pomen in uporabne možnosti t. i. (s)likovno-vizualne umetniške in pismenosti za ustvarjalnost pri dejavnosti in pouku vseh predmetov v vrtcih osnovnih in srednjih šolah
 • 9. 2. 2015              Jožica Gramc            Kako soustvarjati, sodelovati in živeti skupaj – socialno učenje  v vsakodnevni šolski resničnosti. Dejavnosti za delo v medgeneracijski skupini. Načrtovanje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin (vzgoja za mir, družino in nenasilje, državljanska kultura) projektnega tedna, spoznavnega tabora, tematskega tabora in razrednih ur
 • 16. 2. 2015           Marija Sivec        Od motivacije do razumevanja in uporabe besedila
 •  2. 3. 2015             Minka Vičar in Saša Kregar           Učenje z učbenikom
 •  9. 3. 2015             Darinka Ložar         Pomanjkljivosti v zgodnjem bralnem razumevanju
 • 16. 3. 2015          pedagoški svetovalci       Digitalno branje
 • 23. 3. 2015          Andreja Bačnik   Izbrane dejavnosti z IKT,  ki vključujejo bralno pismenost,  za pouk kemije
 •  30. 3. 2015          Alenka Andrin     Bralna in informacijska pismenost pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku
 • 13. 4. 2015           Vilma Brodnik         Spodbujanje bralne pismenosti pri učenju s slikovnimi viri
 • 20. 4. 2015          Irena Simčič        Pomen predmeta gospodinjstvo pri spodbujanju bralne in drugih pismenosti za mladega pismenega potrošnika
 • 4. 5. 2015            Igor Lipovšek     Kako pri pouku brati zemljevide
 • 11. 5. 2015          Tanja Popit         Sociološka analiza besedila
 • 18. 5. 2015          Vojko Kunaver   Uporaba leposlovne literature (zgodovinski roman) pri pouku zgodovine
 • 25. 5. 2015           Natalija F. Kocjančič   Vloga umetnosti v vzgoji in izobraževanju

Usposabljanja se pričnejo ob 14.00 uri in so brezplačna. Čeprav so nekatera predmetno zaznamovana, pri drugih pa se da tako sklepati zaradi profila pedagoškega svetovalca, so dovolj splošna, da so namenjena vsem strokovnim delavcem; ne glede na delovno mesto v šoli ali vrtcu. Prosimo, če se spletno prijavite na naslovu http://www.zrss.si/prijava/delavnice-OELJ.asp . Na istem naslovu si lahko preberete tudi krajše opise in cilje usposabljanj.

IMG_1324 IMG_1073 IMG_2051 IMG_1925 IMG_0527IMG_2336

Fotografije: arhiv dosedanjih usposabljanj OE ZRSŠ Ljubljana in Pika Nogavička z OŠ Antona Janša Radovljica