E-listovnik = elektronsko učno okolje, v katerem načrtujemo, spremljamo, vrednotimo in dokumentiramo lastni napredek na različnih dimenzijah učenja in razvoja

Na 3. IKT-urici smo razisikovali in spoznavali E-listovnik. Predavatelj Sašo Stanojev nam je predstavil tri glavna področja organizacije e-listovnika: vsebina, listovnik in skupine.

slika2

Posnetek IKT-urice je na voljo na povezavi: https://vox.arnes.si/p1zyh4mlbff/

Za poglobitev pridobljenega znanja priporočamo udeležbo:

  1. na seminarju Listovnik (portfolio) učitelja/vzgojitelja. Več na povezavi: http://izobrazevanje.sio.si/2014/11/04/listovnik-portfolio-uciteljavzgojitelja-k2/
  1. na e-delavnici Razvojni e-listovnik kot podpora poučevanju in učenju, ki bo v ponedeljek, 26. 1. 2015 v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Sobori ali Slovenj Gradcu. Več na povezavi: http://sio.si/2014/09/17/delavnice-za-ucitelje-ki-zelijo-pri-poucevanju-uporabljati-e-vsebine-in-e-storitve/
  1. na delavnici E-listovnik. Več na povezavi: http://izobrazevanje.sio.si/2014/10/06/e-listovnik/