Eppur si muove!

In vendar se premika!” bi po Galilejevo vzkliknil vsak, ki je bil na delovnem srečanju za spodbujanje bralne pismenosti, ki ga je ljubljanska enota Zavoda RS za šolstvo pripravila 13. januarja na Osnovni šoli Horjul. Udeležence je pozdravil ravnatelj Primož Garafol, učenci pa so v besedi predstavili svoj kraj in z glasbo svoje dosežke.  Predstojnica ZRSŠ Brigita Rupar je povzela projektove dejavnosti in nanizala naloge, ki jih morajo sodelujoče šole in učitelji še narediti do konca junija, ko bo zaključno srečanje.

V uvodnem predavanju je Fani Nolimal, vodja oddelka za osnovne šole, spodbudila učitelje za več diferenciacije, individualizacije in personalizacije pri razvijanju bralne pismenosti. Oprla se je na mednarodne raziskave in meddržavne primerjave in jih osvetlila s slovenskimi merjenji bralne pismenosti. Začeto je nadaljevala v delavnici Razvoj pismenosti skozi dejavni, individualizirani in personalizirani pouk. Barbara Buh in Marjeta Oblak z OŠ Horjul sta pripravili delavnico  Dejavnosti za prepoznavanje in pomoč učencem z bralnimi in pisalnimi težavami. Marja Godler in Nataša Božič z OŠ Šentvid sta svoje delo predstavili v delavnici Branje za učenje in medpredmetno povezovanje v 5. razredu. Gibalna podpora za razvijanje bralnih zmožnosti pa je bil naslov dejavnice, ki jo je pripravila Nina Markun Puhan, pedagoška svetovalka z Zavoda RS za šolstvo.

Sodelavci projekta svoja gradiva, pomisleke, dileme in razmišljanja umeščajo v spletno učilnico .

20150113_140917 20150113_141024 20150113_141133 20150113_141220 20150113_141412 20150113_142221 20150113_143037

One thought on “Eppur si muove!

  1. Igor Lipovšek
    14. 1. 2015 at 21:50

    Kdaj in kje bo junijsko zaključno srečanje?