Vabilo za prispevke #sirikt 2015

Vabimo vse strokovnjake, ki delujete na področju vzgoje in izobraževanja, da aktivno sodelujete s svojimi prispevki na konferenci in z njimi nagovorite temo konference Učimo se drug od drugega s spodaj naštetimi izzivi:

1. Kako se učimo učitelji od učencev?
2. Kako se učenci učijo drug od drugega?
3. Kako se učimo sodelavci drug od drugega?

Pri tem izpostavite, kako učinkovito in kritično uporabljate pri vsem tem sodobno tehnologijo ter kako merite svojo oz. učenčevo uspešnost in dosežke pri tem. Želimo si, da bi se nam v iskanju odgovorov na te izzive pridružili tudi vsi tisti, ki se ukvarjate z dostopnostjo spletnih virov, e-gradiv in spletnih orodij za učence s posebnimi potrebami in nadarjenimi.

Prispevke lahko prijavite za naslednje programske sklope:

  • Sejem DajDam
  • DEMO: Male tehno skrivnosti
  • Delavnice

Podrobnejši opis in navodila najdete na www.sirikt.si