E-listovnik podpira tako učenje kot poučevanje

Učenčev listovnik ni vsebinska novost. Nekaj listovniškega duha je že v zbiranju šolskih in kontrolnih nalog; hranjenju učenčevih izdelkov, diplom in priznanj; arhiviranju zapisov, vrednotenj in mnenj, ki so jih o učenčevem delu povedali ali napisali učitelji in sošolci. Pred tremi desetletji se je slovenski šolski prostor obogatil z gledanjem, da naj za zbiranje dokazil o svojem delu skrbi tudi učenec sam, učitelj pa naj mu pomaga pri izbiranju najboljših primerkov za ilustriranje njegovega spoznavnega napredka. Pojavila pa so se tudi različna poimenovanja: mapa učenčevih izdelkov, portfoljo, listnica, listovnik, mapica, porfelj, portfolio …

V formalnem smislu listovnik postaja planetarno pomemben, saj ga delodajalci vse bolj zahtevajo kot dokazilo ob prijavi za službo, v Evropski uniji pa se uveljavlja kot t.i.Europass. Za šolsko rabo dobiva listovnik koristno vlogo tudi z vidika načrtovanja učenja. Če je še pred leti veljalo, da mora šola učenca naučiti predpisane vsebine, danes velja, da ga mora učiti naučiti se. Zato je listovnik uporaben kot orodje za načrtovanje, spremljanje, merjenje in vrednotenje učenja. Ocena, kot edina informacija o učenčevem znanju, že zdavnaj ne zadošča več; niti učencu niti staršu niti delodajalcu. Verjetno bodo tudi fakultete spoznale, da sta maturitetna in šolska ocena samo del sporočila o kandidatovem znanju ali priporočila za vpis na visokošolski študij.

V organizacijskem smislu urejanje listovnika olajša elektronski listovnik, ki ga slovenski učenci oblikujejo v okolju Mahara. Učenec svoj listovnik in njegovo vsebino lahko pokaže oz. jo deli z učitelji, sošolci in starši, ki mu s svojimi mnenji pomagajo, da poenostavi, izboljša, poglobi in naredi svoje učenje učinkovitejše. Kot dokazila za uspešno učenje lahko učenec v e-listovnik vlaga in naloži besedne, zvočne, slikovne in filmske dokumente; pomembna dokazila pa so tudi strokovni ali poljudni zapisi učiteljev, sošolcev ali kritičnih prijateljev, katerih mnenje ali stališče lahko pomaga učečemu.

Zavod RS za šolstvo je že drugo leto vključen v mednarodni projekt Evropski listovnik, ki se bo zaključil letos aprila. Da bi se znanje in izkušnje, ki jih je razvilo 15 šol, dotaknilo tudi drugih slovenskih učiteljev, je Zavod RS za šolstvo 26. januarja 2015 pripravil tretjo e-delavnico oz. seminar z naslovom Učenčev razvojni e-listovnik kot podpora učenju in (učiteljevemu) poučevanju. Triurna popoldanska delavnica je sočasno potekala v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici, Slovenj Gradcu in Murski Soboti. Predavatelji oziroma moderatorji delavnic so pripravili tudi podporno gradivo.

  sevvzhod3koper novagorica

novomesto sevvzhod1slogradec3

sevvzhod2novomesto2

slogradec2slogradec1

One thought on “E-listovnik podpira tako učenje kot poučevanje

 1. Lipovšek
  5. 2. 2015 at 21:08

  Ker je malo razprave pod članki, pošiljam odziv dobrega kolega. Se strinjam z njim.
  Takole pravi na zapisano “Verjetno bodo tudi fakultete spoznale… za vpis na visokošolski študij”.
  ===========
  “Gro zla” vidim v tem., da je treba videti dlje od svojega nosu danes. Jaz temu rečem odprta konkurenca.
  =============
  ko bo država spoznala, … da je formalna izobrazba samo del sporočila o kandidatovi usposobljenosti za zasedanje delovnega mesta v javni službi..
  . da usposobljenost za … poleg znanja upošteva tudi kompetence, (delovne, strokovne, socialne) in
  … da strokovne kompetence lahko pridobi kandidat na odprt način (ne samo na faksu)… in
  … da je na podlagi tega mogoče ocenjevati delavca v javni službi
  =============
  se bo morda začelo v javni sferi hitreje spreminjati na bolje