Tudi na OE Novo mesto znajo privabiti učitelje

V četrtek, 29. januarja 2015 je na OE Novo mesto potekalo srečanje predmetnih svetovalcev z učitelji in ravnatelji, ki so se v okviru dodatne ponudbe storitev OE prijavili k sodelovanju.

Sodelujoči svetovalci (Andreja Hrovat, Susanne Volčanšek, mag. Mojca Suban, Edita Bah Berglez, mag. Marta Novak, dr. Stanka Preskar – predstojnica Območne enote ZRSŠ Novo mesto, mag. Andreja Čuk in dr. Anton Polšak) so pripravili teme s svojega področja. V okviru treh zaporednih srečanj (še 26. februarja in 31. marca) bodo svetovalci obravnavali različne didaktične teme, učitelji pa bodo ob spodbudnih nasvetih svetovalcev izdelali tudi različno pri pouku uporabno gradivo ali pa v razredu preizkusili izbrane didaktične strategije.

Pripravil: Anton Polšak

2015-01-29 15.54.47_stitch OŠ Drska_3 20150129_155215