Šola bi bila sanjska. Če se ne bi bilo treba učiti!

V Biotehničnem cettru v Strahinju pri Naklem je 31. januarja potekal celodnevni posvet Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk. Projekt je ena od dejavnosti Zavoda RS za šolstvo.

V šestih skupinah so udeleženci najprej predstavili, kaj so šolski timi in predmetni aktivi naredili od domžalskega srečanja pred tremi meseci. Delo so v spletni učilnici dokumentirali s sprotnimi pripravami. Ob njih so zapisali, kako so se dijaki (sami) učili. Priložili so tudi razmisleke dijakov o tem, kako so se učili in kako je učenje prispevalo k njihovemu znanju. Kot rdeča nit se je med predstavitvami pojavljalo vprašanje, koliko je, ob vsemogočni in vsepovedni oceni,  tovrstno preverjanje znanja in informacija dijaku smiselna, šolsko pomembna ter družbeno sprejemljiva, pričakovana in zaželena.

Saša Kregar in Cvetka Bizjak, ki projekt vodi, sta predstavili dobre rešitve in slabosti v oddanih gradivih v povezavi z modelom formativnega spremljanja učenčevega napredka. V osrednjem predavanju je Nataša Potočnik ob primerih razložila, kako pomembna je za razvijanje sposobnosti samovrednotenja učiteljeva in sošolčeva povratna informacija.

Popoldne so primere iz prakse predstavile Zorica Potisk z Gimnazije Kočevje za pouk biologije, Lorieta Pečoler z OŠ Koseze Ljubljana za zgodovino in Petra Mekeln z OŠ Polje Ljubljana za angleščino.

Zaključili so z delavnicami o merilih za kakovostno, uporabno, pravočasno, smiselno in za učenje podporno učiteljevo informacijo dijau. Delavnice so vodili Alenka Andrin, Cvetka Bizjak, Vilma Brodnik, Mojca Poznanovič-Jezeršek, Saša Kregar, Igor Lipovšek in Mateja Sirnik.

Naslednjič se bodo srečali sredi aprila; do takrat pa bodo pedagoški svetovalci obiskali vse sodelujoče šole.

Mikeln Pecoler Potisk Kregar Potocnik BIC_Naklo Bizjak samovrednotenje_geo samovrednotenje_zgo metoda_TRPS