Izmenjevanje izkušenj učiteljev od 1. razreda do 4. letnika na OE ZRSŠ Nova Gorica

Na OE Nova Gorica je v ponedeljek, 2. 2. 2015, v okviru strokovnih srečanj »Ponedeljki na ZRSŠ«, skupina srednješolskih in osnovnošolskih učiteljev različnih predmetnih področij razpravljala o pomenu kritičnega mišljenja in kako ga razvijati pri učencih in dijakih.

Skupaj smo ugotavljali pomen razvijanja preprostih strategij že v 1. triletju. Te prve stopničke so predpogoj za razvijanje kompetence kritičnega mišljenja vse do 4. letnika srednje šole. Nekateri učitelji so predstavili načine in primere iz prakse, s katerimi razvijajo pri učencih in dijakih kritično mišljenje.

Učitelji so v evalvaciji srečanja izpostavili prednost strokovne debate in izmenjave izkušenj med učitelji po celotni vertikali.

Nekaj misli učiteljev na srečanju:

»Učitelji moramo biti najprej sami kritični misleci. Začeti moramo pri sebi: kaj delamo dobro, kaj želimo spremeniti

»Le če gradimo podstat veščin kritičnega mišljenja že od 1. razreda dalje, bodo srednje šole zapuščali dijaki z razvitim kritičnim mišljenjem

»Za kritično mišljenje je potrebna širina znanja in vedoželjnost. Uporabljati moramo različne vire, kar vzpodbuja raziskovanje in odgovarjanje na vprašanja: kako, kdaj, zakaj. Vse to nas vodi preko analize do končnega vrednotenja

»Kritično mišljenje je, da razmišljajo učenci s svojo glavo in to je potrebno spodbujati in usmerjati na pravo pot. Ni napačnih in pravilnih trditev

Prispevek pripravili: Mariza Skvarč in Jerneja Bone

20150202_144946_resized 20150202_145023_resized 20150202_145038_resized

One thought on “Izmenjevanje izkušenj učiteljev od 1. razreda do 4. letnika na OE ZRSŠ Nova Gorica

  1. Lipovšek
    5. 2. 2015 at 21:14

    Je bil poleg tudi kateri od učiteljev geografije?