Kateri in koliko e-jev je učinkovitih v šoli?

Na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je 11. februarja potekalo zaključno srečanje v okviru pilotnih projektov Uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev (PPA) in Preskušanje e-vsebin in e-storitev(PPB) v projektu e-Šolska torba.

V uvodu so Amela Sambolić Beganović, Janko Harej in Andreja Čuk razmišljali, če  je pilotni projekt uspel. Projekt je skozi predstavitev podatkov, pridobljenih z opazovanjem pouka, vrednotila Tina Rutar Leban  Predavanje Nataše Potočnik je bilo naslovljeno z Rezultati spremljave na odskočni deski.

Drugi del srečanja je odprl eden od mnogih zborov škofijske gimnazije s kompilacijo zapetih in tudi odigranih evrovizijskih pesmi. Nato so se Samo Božič, Amela Sambolić Beganović in Janko Harej sprehodili po interaktivnih gradnikih v e-učbenikih in e-storitvah.

V odmoru za kosilo so se učitelji in pedagoški svetovalci dogovorili o marčnem preverjanju naučenega. Preverjanje bo na vsaki šoli potekalo dvakrat: s skupino, ki se je učila brez osebnih e-pripomočkov, in s skupino, ki se je pri pouku učila s prenosniki, tablicami ali pametnimi telefoni.

Popoldne so sodelujoči učitelji ovrednotili projekt. Zaznali so preskok od ilustrativne v dejavnostno vlogo račnalnika pri pouku. Račualnik učencu ali dijaku omoča sprotno povratno informaciijo o njegovem znanju, učitelju pa pregled o tem, kako učenci dosegajo cilje učnega načrta. Naporno za učitelja je, ker mora učno uro dobro strukturirati in programirati, saj se marsikateri učenec bodisi zgubi ali odtava bodisi načrtno zapluje stran od predvidene tematike. Razmišljali so o tem, ali ne bi veljalo raziskati učenja tistih dijakov, ki učenje doma in v šoli, vključno z izdelovanjem zapiskov in domačih nalog, opravljajo zgolj še z računalnikom ali tablico.  Enega od svetovalcev je zanimalo, zakaj se ocenjevanje, kot tipična dejavnost, ki naj bi bila objektivizirana in izvedbeno še najbolj odmaknjena od učiteljevega subjektivnega dojemanja, ni bolj ali vsaj enako uveljavilo v e-pouku kot so se uveljavili motiviranje, utrjevanje, preverjanje ali osvajanje novega znanja z e-orodji.

Za zaključek so potekale delavnice, tako imenovane mineštre,  za rabo učilnic Moodle; poudarek je bil na novostih, ki jih za samoizobraževanje ponuja virtualno učno okolje in e-učbeniki.

1 Nataša Potočnik 2Božič Beganović Harej 3vsi 4vsi 5zbor 6zbor 7_mineštra 8mineštra 9intervju 10_intervju