Regijski posveti »Opolnomočimo mlade na karierni poti«

Pedagoški inštitut je skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom RS za šolstvo za izobraževanje v okviru projekta »CAREER – Opolnomočimo mlade na karierni poti« konec leta 2014 in v začetku leta 2015 organiziral 18 regijskih posvetov. Regijski posveti so bili namenjeni svetovalnim delavcem osnovnih in srednjih šol, izvedeni pa so bili v obliki vodene razprave z naslovom »Karierna orientacija kot integralni del osebnostnega in socialnega razvoja učencev in Letnega delovnega načrta šole«. Glavni cilj razprave je bila identifikacija ovir, s katerimi se srečujejo svetovalni delavci pri uresničevanju sodobnih konceptov karierne orientacije v praksi, in oblikovanje predlogov, kako bi te ovire presegli.

Ključne ugotovitve razprav so potrdile, da je vseživljenjska karierna orientacija področje, ki za svoje uspešno uresničevanje v slovenskem izobraževalnem prostoru potrebuje več sistematične, strukturirane in kontinuirane pozornosti. Pri tem je še posebej poudarjen pomen poglobljenega razumevanja in uresničevanja sodobnih konceptov načrtovanja in vodenja kariere ter enotnih ciljev, ki naj jim akterji na tem področju sledimo na ravni šol ter celotnega izobraževalnega in družbenega sistema. Pomembno je, da je odgovornost za uspešno vseživljenjsko karierno orientacijo ustrezno porazdeljena med različnimi akterji, ki so ustrezno ozaveščeni o pomembni vlogi, ki jo imajo pri osebnem, socialnem ter kariernem razvoju mladih. Izražena je potreba po zgodnji uvedbi ter kontinuiranemu nadgrajevanju vsebin vseživljenjske karierne orientacije v celotni vertikali izobraževalnega sistema ter ustrezni formalni opredelitvi časovnega okvira, ki naj bo namenjen tem dejavnostim. Ključne ugotovitve razprav s svetovalnimi delavci poleg znanstvenih in strokovnih podlag, ki nastajajo v okviru projekta, predstavljajo pomemben vir za oblikovanje predlogov za prenovo Programskih smernic za delo svetovalne službe v osnovni in srednji šoli v sklopih Poklicna orientacija ter Osebnostni in socialni razvoj, ki jih pripravljamo v okviru projekta.

Vse, ki vas tematika zanima, vljudno vabimo, da obiščete spletno stran projekta »CAREER – Opolnomočimo mlade na karierni poti«, kjer boste poleg različnih gradiv našli tudi zanimive povezave do vsebin o sodobnih konceptih vseživljenjske karierne orientacije. Prav tako lahko na spletni strani dobite informacije o prihajajočih dogodkih, ki jih bomo organizirali v okviru projekta CAREER. Izpostavimo naj zaključno konferenco projekta, ki bo potekala 17. aprila v Kongresnem centru Olimia v Podčetrtku.

Prispevek: Ana Mlekuž