Koliko se znajo dijaki sami učiti?

Na slovenskih srednjih šolah poteka projekt Učenje učenja. Temelji na šolskih projektnih timih, ki inovativno preskušajo različne pristope v praksi, srečevanju vseh sodelujočih  na seminarjih in delavnicah ter na obiskih svetovalcev Zavoda RS za šolstvo na sodelujočih šolah. V petek, 20. februarja je bilo na Gimnaziji in srednji ekonomski šoli Trbovlje delovno srečanje.

Pri zgodovini so si najprej ogledali hospitacijski nastop. Nato je s projeknim timom potekal pogovor, ki ga je vodila  Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka  ZRSŠ in šolska projektna skrbnica. Beseda je tekla o:

  • prenosljivosti bralnih učnih strategij iz predmeta v predmet;
  • majhnem odzivu dijakov, ko jih učitelji nagovarjajo, naj sprašujejo;
  • rabi učbenika;
  • kampanjskem učenju;
  • notranjem in zunanjem motiviranju;
  • sposobnosti za samonačrtovanje in samovrednotenje, pri katerem bi si dijaki sami postavljali cilje in merila svojega učenja in znanja,

Šola je doslej napravila nekaj uspešnih praktičnih korakov: usposabljanje vseh dijakov za učenje, matematični vikend in spletne strani z učnimi navodili.

V zaključku se je skrbnica o učenju pogovorila tudi z dijaki. Pokazali so pripomočke – plakate in tabelske podobe – ki jih v učilnicah usmerjajo v razmislek o načinu učenja.

IMG_2959 IMG_2960 gess.