Spodbujanje porajajoče se pismenosti v vrtcu – z najboljšim prijateljem

18. februarja je ljubjanska območna enota Zavoda RS za šolstvo pripravila popoldansko delavnico za strokovne delavce vrtcev. Z njo so želeli opozoriti na pomen izbire in uporabe kakovostnega knjižnega gradiva za spodbujanje porajajoče se otroške pismenosti.

Avtorica slikanice Šapa se predstavi in priročnika Tačke v šoli, Mojca Trampuš s  psičko Šapo, je najprej  predstavila  vlogo terapevtskega psa  v vrtcu in šoli. V drugem delu delavnice so udeleženke iskale možnosti uporabe omenjenih gradiv pri vzgojno-izobraževalnem delu v vrtcih. Ugotovitve delavnice kažejo, da tako didaktična slikanica kot tudi priročnik ponujata številne informacije, namige, napotke in tudi možnosti za bogatenje besedišča,  pogovore, in razmišljanja otrok in odraslih o sobivanju človeka in psa ali katere druge živali.

Tudi fotografije pričajo, da se je skoraj štirideset udeleženk odlično počutilo.  Svoje znanje pa so lahko dejavno nadgradile  v delavnici in neposrednem sodelovanju s Šapo.

Knjigi Tačke v šoli in Šapa se predstavi lahko naročite na spletni strani

ali po e-pošti zalozba@zrss.si

 Pripravila: Urška Stritar

DSCN7505 ?????????? DSCN7514 ???????????????????? ?????????? ?????????? Šapa se predstavi Tacke vsoli