OE Novo mesto podpira šole za izboljšanje bralne pismenosti

Območno podproro šolam za izboljšanje bralne pismenosti ponuja OE  ZRSŠ Novo mesto. Zato  je 25. 2. 2015 na novomeški gimnaziji potekalo polletno srečanje s strokovnimi timi oz. učitelji, ki sodelujejo v projektu bralne pismenosti.

V prvem delu je delo potekalo v dveh skupinah. Predstavniki šol so kolegom predstavili primere uspešne prakse, kako na kar najbolj učinkovit način spodbujati in razvijati bralno pismenost. Predstavljeni primeri so segali od ravni predšolske vzgoje do srednje šole. Prikazani so bili pristopi in didaktične strategije od razvijanja pismenosti v najzgodnejši starostni skupni v vrtcih (1-3 let) do večdnevnega projekta v srednji šoli za razvijanje dodatne motivacije za branje.

V drugem delu so svetovalci v obliki tržnice idej predstavili svoje didaktične rešitve v podporo bralni pismenosti.

Pripravil: Anton Polšak

Mojca Tone Tam 1 Andreja Marta T3 T3 Susanne T3 T3