Šole v regiji uspešno poglabljajo sodelovanje

V četrtek, 26. februarja 2015, je na OŠ Drska potekalo drugo delovno srečanje z učitelji in ravnatelji v okviru območnega sodelovanja Območne enote ZRSŠ Novo mesto in šol.

Gre za sodelovanje, ki zajema razreševanje didaktičnih dilem in ustvarjanje primerov dobre prakse ter izmenjavo izkušenj na področju svetovalnega dela in dela z ravnatelji. V sklop treh zaporednih mesečnih srečanj so namreč vključeni svetovalci za svetovalno delo in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Andreja Hrovat), svetovalci za posamezna področja (Edita Bah Berglez, mag. Andreja Čuk, mag. Marta Novak, dr. Anton Polšak, mag. Mojca Suban, Susanne Volčanšek) in predstojnica (dr. Stanka Preskar), ki je odgovorna za delo z ravnatelji.

Tudi tokrat je bil odziv sodelujočih odličen, kar odpira možnosti za nadaljnje sodelovanje, še zlasti, ker je namen sodelovanja odziv na aktualno problematiko.

matematika-001 Mojca Suban matematika-001