10. mednarodna konferenca ecoMEDIAeurope

Informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) in nove pedagoške paradigme ‘preoblikujejo izobrazbo’.

Poslanstvo izobraževalnega omrežja ecoMEDIAeurope s partnerji iz 26 držav, je podpirati izobraževalne pobude Evropske komisije s tehnološkimi pristopi.

Konferenca vabi udeležence iz vse Evrope in omogoča izmenjavo izkušenj na več načinov, kot so papir, plošče, kavarne znanja, delavnice, demonstracije, podjetniške vitrine, razprave in tudi z izleti. Je idealna priložnost, da delite svoje izkušnje na področju inovacij v izobraževanju, uporabi novih tehnologij, kakor tudi za učenje in poučevanje metodologij, s poudarkom na povezanosti in vzajemne koristi IKT in izobraževanja.

Cilj je prikazati možnosti, ki jih imajo učitelji na vseh stopnjah izobraževalnega sistema z uporabo IKT v poučevanju in ponuja širok spekter raziskav o praksi.

Šolske učitelje, ravnatelje, profesorje, raziskovalce, predstavnike šolskih oblasti in s tem povezanih področjih dejavnosti, seznanja z inovativnimi idejami, pristopi, metodami in ukrepi. Namen ni samo poudariti nove metode poučevanja, temveč tudi spodbujati uporabo IKT v naravoslovnih znanostih v šolskih programih.

10. mednarodna konferenca o omrežju ecoMEDIA bo od 9. do13. novembra 2015 v Zagrebu.

Za več informacij o programu konference, udeležbe in drugi, obiščite spletno stran konference.