Ponedeljek na OE ZRSŠ Nova Gorica

Na Zavodu RS za šolstvo, OE Nova Gorica, smo v ponedeljek, 2. 3. 2015, izvedli že tretji Ponedeljek na ZRSŠ s temo Kako izboljšati svoje poučevanje. Pogovora so se udeležili učitelji iz osnovnih in srednjih šol. Moderatorja Samo Božič in Tomaž Kranjc sta v sproščenem vzdušju udeležencem pomagala ugotavljati, kakšno je naše poučevanje in kateri dejavniki vplivajo na njegovo vrednotenje. Kateri dejavniki pa vplivajo na vzpostavljanje naših pričakovanj, kakšno naj bi bilo izboljšano poučevanje? V zanimivi izmenjavi mnenj smo najprej osvetlili številne dejavnike, ki vplivajo na oceno kakovosti našega dela, s posebnim poudarkom na povratnih informacijah.

V nadaljevanju smo se usmerili k dejavnikom, ki bi lahko izboljšali naše poučevanje. Izmed številnih zamisli smo največ časa posvetili tistemu, na kar lahko sami vplivamo, prehodu iz ukvarjanja sam s sabo na ukvarjanje z učenci, odgovornosti in kolegialnim hospitacijam.

Namesto povzemanja smo podprli zamisel, da bi v okviru enote preizkusili sistem kratkotrajnega kroženja učiteljev med različnimi razredi, pa tudi med šolami in celo med osnovno in srednjo šolo.

Pripravil: Tomać Kranjc

Nova Gorica