20. tekmovanje iz znanja geografije

Šolska geografska tekmovanja so se zaključila prejšnji mesec, 10. marca pa najboljše čakajo območna tekmovanja. na območnem tekmovanju morajo udeleženci biti uspešni v dveh disciplinah: poznavanju tematike, ki jo spoznavajo prek virov – letos je to kmetijstvo, in terenskem raziskovanju. Vsaka od disciplin prineseta h končnemu rezultatu polovico točk.

Območne tekmovalne komisije so pripravile terenske naloge, ki se med tekmovališči razlikujejo; ponekod je v ospredju voda, drugod vreme,  podnebje, naselja, promet ali kamnine. Kljub temu, da imajo organizatorji precej več dela kot pri tekmovanjih, ki potekajo zgolj v učilnici, na marsikateri šoli pripravijo tudi lična darila, ki tekmovalce spominjajo na udeležbo. na OŠ Dornberk jih bodo presenetili z lesenimi računalniki, ki so tudi držala za svinčnik in obvestila. V Novem mestu je tekmovalna komisija preverjala, kako bi prihodnje leto tekmovanje obogatili z računalniško podporo ali uporabo geografskih planetarnih slednikov (GPS).

Državno tekmovanje bo 14. aprila v Murski Soboti.

Ilirska_Bistrica_komunalna_urejenost Novo_mesto_komisija PreserjepriRadomljah_mlin Želimlje_kmetijstvo Bohinjska_Bistrica_naselje Dornberk_darilo vipava_kraški_izvir