Verjel bi v boga, ki bi znal napovedati menjalniški tečaj

 

Na Zavodu RS za šolstvo so 9. marca ob svetovnem tednu finančnega izobraževanja  pripravili Nacionalni strokovni posvet in Profesionalni forum učiteljev gospodinjstva z naslovom  Pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti v današnji družbi.

Osrednje predavanje o denarju je imel France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije. Nazorno in s praktičnimi primeri je predstavil družbeno vlogo denarja. Poleg misli, ki smo jo izbrali za naslov, je poudaril, naj ne zaupamo številkam, če jih ne razumemo.

Svoje poglede na finančno pismenost so dodali Vinko Logaj, direktor ZRSŠ,  Gregor Mohorčič, vodja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,   Mojca Štraus, direktorica Pedagoškega instituta,  Emilija Guštin, Ministrstvo za finance, Irena Simčič, Zavod RS za šolstvo, in Francka Lovšin Kozina, Pedagoška fakulteta v Ljubljani.

Popoldne so praktične primere pripravile Marinka Šipec z OŠ Bistrica v Sotli, Laura Javoršek z OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Marija Ermenc z OŠ Ljubno ob Savinji, Saša Mulec Troha z OŠ Franceta Bevka v Ljubljani,  Nada Brezovar z OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, Liljana Fujs Kojek in Majda Gjerek z OŠ Beltinci, Vera Frank z OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Angela Stajnko z OŠ Kapela, Anja Pelko iz Vrtca dobrega Pastirja, Tanja Belič OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana, Cvetka Ivančič z OŠ Veržej, Mirica Založnik Simončič  z OŠ Horjul, Renata Flander z OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Tončka Gerkšič z OŠ Metlika, Mira Siljan z OŠ Primoža Trubarja Laško, Mojca Tkalec Zoran z OŠ Janka Modra iz Dola pri Ljubljani in Irena Simčič z Zavoda RS za šolstvo.

#GMW2015

http://globalmoneyweek.org/

IMG_3034 IMG_3036 IMG_3039 IMG_3045 IMG_3042

 

2 thoughts on “Verjel bi v boga, ki bi znal napovedati menjalniški tečaj

 1. Laura Javoršek
  10. 3. 2015 at 21:18

  Strokovno, zanimivo, navdihujoče, polno novih idej.
  Vse pohvale.

 2. Igor
  11. 3. 2015 at 11:30

  Mene je presenetilo, da je direktor ZBS vztrajal do konca in poslušal ter zanimivo komentiral tudi vse predstavitve pouka, ki so jih pripravili učitelji.